Köp biljett här!

10 mars 09:30Konserthuset Stockholm

Varmt välkommen till Arkitekturgalan 10 mars i Stockholm – Nordens största mötesplats för arkitektur!

CO-CREATE

I omställningen till det hållbara samhället är arkitekten en ledande expert men står inte ensam. Kåren behöver goda samarbeten och ställa de rätta frågorna men inte omedelbart ge svaren – de finner vi tillsammans.

På årets Arkitekturgala visar vi att co-creation ger nya infallsvinklar, nya samarbeten, nya resultat.

Under en inspirerande dag belyses global och lokal arkitektur i alla skalor. På kvällen blir det gala och fest då vi prisar Sveriges bästa arkitektur.

Med anledning av att Konserthuset igår meddelade att de avbokar evenemang på grund av att en i personalen visat sig vara smittad med Coronaviruset, vill vi meddela att vi varit i kontakt med Konserthuset som informerade att personen i fråga inte arbetade i tisdags när Arkitekturgalan ägde rum. Hen arbetar heller inte med någon servicefunktion i huset utan återfinns i ensemblen. Personen i fråga har inte arbetat sedan lördagen den 7/3 då hen heller inte uppvisade några symtom.

//Sveriges Arkitekter

Köp biljett här!

Program

Välkomna!

Jessika Gedin, Tatjana Joksimović och Marcia Harvey Isaksson

15min

Torun Hammar

Arkitekt SAR/MSA

30min

Brandtal - Gabriel Wikström

5min

Maria Smith & Phineas Harper

Architects Interrobang & Deputy Director, Architecture Foundation - Learnings from Oslo

45min

Brandtal - Cecilia Holmström

5min

Maya Lauridsen Faerch

Chefskonsult Lendager Group

25min

LUNCH

60min

Stad och land - Hur ser en arkitekturpolicy för landsbygden ut?

Panelsamtal med:

  • Helena Bjarnegård L MSA, riksarkitekt
  • Pål Anders Stensson SAR/MSA, f.d. stadsarkitekt i Avesta-Fagersta-Norberg
  • Harriet Wistemar LAR/MSA, kommunarkitekt i Skellefteå
  • Christian Hegardt SAR/MSA, stadsarkitekt på Gotland
  • Elisabet Elfström LAR/MSA, tf förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.
30min

Brandtal - Pernilla Wåhlin Norén

5min

Nils Phillips

Ordförande Röstånga utvecklings AB

25min

Brandtal - Karin Saler

5min

Jonas Norstedt & Marius Mowe

arkitekter Atelier Oslo

25min

Brandtal - Elise Grosse

5min

Pascal Hardy

Agripolis

25min

FIKA

30min

Johanna Gibbons

Landskapsarkitekt J&L Gibbons LLP

30min

Brandtal - Torsten Hild

5min

Ilse Crawford

Inredningsarkitekt, creative director, Studioilse

30min

Brandtal - Emir Kamber Mujezinovic

5min

Richard Sennett

professor i sociologi vid London School of Economics, MIT och New York University

30min

ArkitekturSverige


30min

SBI-Steel race reuse

10min

Hedersmedlem

10min

MINGEL

60min

PRISUTDELNING

90min

MINGELMIDDAG & FEST

240min

Talare (med reservation för ändringar)

Ilse Crawford
Creative director Studioilse

För Ilse Crawford, designer, forskare och creative director, är de mänskliga behoven och önskemålen utgångspunkten i allt arbete. Tillsammans med sitt tvärvetenskapliga team på Studioilse skapar hon miljöer där människor är känner sig tillfreds. Ambitionen är att få de offentliga rummen att kännas hemtrevliga och skapa hem som ger ett värde för de som bor i dem. För att åstadkomma detta gäller det att välja och formge möbler och produkter som såväl stödjer, som förstärker, mänskligt beteende i vardagen. En annan viktig aspekt är att göra val som har så lite skadlig effekt på människor, såväl brukare som producent, och miljö som möjligt. Studioilse har genomfört över hundra projekt som spänner över hela världen. Många av dem har blivit riktmärken inom sitt område, bland annat Soho House, New York, den första Aesop-butiken i London, Cecconis restaurang i London och Ett Hem i Stockholm.

Under sitt pass på Arkitekturgalan belyser även Crawford det arbete hon gör som grundare för avdelningen ”Man and Wellbeing” på Design Academy Eindhoven, där hon driver undervisningen, och inspirerar studenter till undersökande formgivning, produktutveckling och nya arbetsmetoder.

Läs mer

Maya Lauridsen Faerch
Chefskonsult Lendager Group

Lendager Group är ett arkitektföretag specialiserat på att främja cirkulär ekonomi inom framtida städer, byggnader och företag. Det erbjuder ett innovativt förhållningssätt till hur kunskap om cirkulär ekonomi – och nya affärsmodeller kopplade till det – kan spridas. Lendager Group vill också bidra till att skapa en framtid där en ekonomisk tillväxt är frikopplad från utsläpp av växthusgaser. I banbrytande projekt omsätts teori i praktik där kontoret visar hur ambitioner kan översättas till konkreta resultat och göra verklig skillnad för den byggda miljön.

Maya Lauridsen Faerch är chefskonsult på Lendager Group där hon leder konstruktions- och konsultdelen Lendager TCW – Lendager The Circular Way – ett strategiskt Innovations-konsultbolag. Som konsult inom cirkulär ekonomi fungerar Maya Lauridsen Faerch som rådgivare åt aktörer genom hela byggkedjan, exempelvis i hur vi kan ta hjälp av dagens ”avfall” för att bygga resurssnålt i framtiden och hur vi ska vi formge utifrån befintliga tillgångar. Hon brinner för att påskynda byggbranschens omställning till cirkulär ekonomi och nya konstruktionsmetoder. Metoden är att aktivt arbeta med forskning och utveckling för att utveckla designtänkande och bilda strategiska partnerskap mellan branschens olika delar.

På Arkitekturgalan kommer Maya Lauridsen Fearch, med hjälp av ett antal projekt, att visa konkreta exempel på hur arkitekter genom att tänka nytt, och hitta nya samarbetsformer, kan leda utvecklingen och bidra till omställning av samhällsbyggnadsbranschen, för en hållbar framtid.

Läs mer

Nils Phillips
Ordförande Röstånga Utvecklings AB

Röstånga Utvecklings AB (Ruab) är ett gemensamt fastighetsbolag med fler än 450 delägare i den lilla skånska byn Röstånga. Bolaget investerar sedan 2011 i tomma eller nedgångna fastigheter, renoverar och hyr sedan ut och återinvesterar i bygden. Genom bolaget äger byn nu gemensamt sex fastigheter, varav fem lägenheter, en restaurang, ett bryggeri liksom Sveriges kanske minsta konsthall.

Nils Phillips är ordförande i Ruab och berättar på Arkitekturgalan om bolagets utveckling samt om utmaningar och möjligheter på landsbygden. Passet med honom lyfter att det inte bara är våra städer som står inför en omvandling – om vi vill nå en hållbar utveckling måste landsbygden vara del av omställningen. Vi behöver helt enkelt hitta hållbara modeller som ser bortom befintliga strukturer och som möjliggör andra modeller och synsätt i praktiken. Röstånga Utvecklings AB står för ett inspirerande exempel på ”stadsutveckling på landsbygden” – vi tror att Nils Phillips kommer att motivera galapubliken till såväl nytänk som fler liknande projekt! 

Läs mer

Pascal Hardy
Grundare Agripolis

Pascal Hardy är utbildad agronom och har arbetat som konsult för ett antal företag – främst kring frågor gällande strategi och utveckling. Sedan 1998 har dock miljö och hållbarhet varit det primära fokusområdet, något man ser i såväl grundandet av startupen iNex, en plattform för cirkulär ekonomi och utbyte mellan företag, som Café Philo, en ideell organisation för utbyte av tankar och idéer kring hållbar utveckling. Organisationen Agripolis såg dagens ljus 2016 då Hardy startade med att formulera visionen om ”gröna höghus” och hur dessa skulle bidra till en ny form av stadsutveckling där jordbruk installeras på taket till stadens byggnader. Sedan dess har Agripolis växt och de är nu på väg att etablera projekt internationellt, långt utanför Paris och dess förorter.

Under Arkitekturgalan dyker Hardy ner lite mer specifikt på ett pågående projekt som invigs under våren 2020 - en 14000 m2 stor stadsodling på mässhallarna i Versailles. Projektet är världens största stadsodling, helt baserad på organisk odling. Stadsodlingen kommer att skötas av ett tjugotal trädgårdsmästare och kommer under högsäsong kunna leverera ca 1000 kg frukt och grönsaker dagligen till västra Paris. Förhoppningen är att projektet ska inspirera till fler liknande etableringar, så att fler större städer ska kunna komma närmre odlande och produktion av de råvaror som konsumeras.

Läs mer

Torun Hammar
Arkitekt SAR/MSA

Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA, har arbetat inom kvalificerad ombyggnad i 25 år – från 1970-talsskolor till barockslott. Uppdragen har spänt från utredning och projektering över till projektstyrning och projektutveckling. 2017-19 innehade hon en gästprofessur i arkitektur/restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan. Torun Hammar har också skrivit artiklar och föreläst kring arkitektur och processfrågor samt varit ordförande i Sveriges arkitekters Tävlingsnämnd.

Under Arkitekturgalan inleder Torun Hammar dagen med att sätta byggande, resursförbrukning och ekonomiska strukturer i ett historiskt perspektiv. Vad har egentligen forskare som Linné och Darwin med vårt rationella byggande att göra? Hur kan vi som arkitekter ställa vår uppgift i relation till vår omvärld och tillsammans med andra discipliner bidra till samhällsutvecklingen? När blir att bygga om och ta tillvara lika – eller mer - kreativt, utmanande och nyskapande som att bygga nytt? Frågor som dessa hjälper oss att rama in dagens program och ställa den tid vi redan har upplevt i relation till en framtid.

Läs mer

Maria Smith, Phineas Harper
Chief curators of the Oslo Architecture Triennale

Phineas Harper och Maria Smith är båda arkitekter och verksamma i London. Phineas Harper är Deputy Director för Architecture Foundation och parallellt aktiv som arkitekturkritiker (Dezeen, m fl). Han var tidigare chefredaktör för Architectural review. Maria Smith arbetar ofta i fältet mellan arkitektur och konst och driver bland annat Studion Interrobang, en undersökande praktik, tillsammans med Webb Yates Engineers.

Under hösten 2019 var Phineas Harper och Maria Smith del i det curatoriella team bakom Oslo Architecture Triennale, med temat De-growth. I OAT-triennalen undersöktes olika möjligheter för hur arkitektur kan bidra till den samhällsomställning som begreppet De-Growth innebär – ett nytt sätt att se på ekonomi och system för en hållbar framtid. På Arkitekturgalan tar Phineas Harper och Maria Smith erfarenheterna från Oslo vidare och berättar om hur De-Growth kan fungera i praktiken och vilken möjlig framtid de ser med nedväxt som bas för arkitektur och samhällsutveckling, där grundinställningen handlar om att vi tillsammans kan stå för en omvälvande förändring av branschen om vi bara får förståelse för verktygen och hur vi kan skapa denna omställning, tillsammans.

Läs mer

Emir Kamber Mujezinovic
Brandtal - Att samskapa den socialt hållbara staden med trubbelmakare och outnyttjade resurser

En vild dröm eller snar verklighet. Med vilka, hur och varför ska vi samarbeta? Vad kan vi lära oss från våra raka motsatser och varför är det viktigare än någonsin att bana nya vägar för nya gränsöverskridande samarbeten.

Creative Director, Co-Founder, Ett hem att trivas i

Läs mer

Torsten Hild
Brandtal - Förlorad kunskap

Inredningsarkitektur som ämne tynar bort. Kunskapsbildningen är låg, och utvecklingen är oroväckande. För hållbara byggda miljöer krävs specifik kunskap om inredningsarkitektur, men den rinner oss ur händerna. Samhället behöver inredningsarkitektur, men får ”arkitektinredningsarkitektur”.

Torsten Hild är inredningsarkitekt. 

Läs mer

Elise Grosse
Brandtal - Aktivera den ’kollektiva hjärnan’!

Delta i en 3 min Co-creation experiment för hållbar förändring.

Elise Grosse - Hållbarhetschef på Sweco Bygg & Fastigheter och industridoktorand på KTH kring metoder för samverkan och samskapande, bjuder in publiken till att delta i ett ’co-creation experiment’ där de får uppleva några av de resultat hon kommit fram till i sin aktionsforskning ’Method for co-creating a sustainble built environment: From I-think to We-think with a combination of hard & soft’.

Om vi ska lyckas med den enorma omställning vi står inför behöver vi agera på nya sätt. Annars riskerar vi att fastna i invanda tankebanor som leder till att vi upprepa det som utgör själva problemet. Experimentet är en del av Elise´s aktionsforskning och utmanar oss att under tidspress (3 min) släppa vår prestige och skapa kontakt med varandra för att därefter tillsammans kunna ’spåra i nysnö’.

Läs mer

Karin Saler
Brandtal - Odla ihop

Att gräva där en står och börja om från början, så frön och hitta sammanhang och vägar framåt som ännu inte finns. Om att våga göra det som en innerst inne vet behöver göras men inte fattar hur det ska gå till. Och ändå bara göra. För att alternativet att inte göra något är värre ändå.

Odlare och arkitekt.

Läs mer

Pernilla Wåhlin Norén
Brandtal - Arkitekturkollo

Hur pratar vi egentligen om arkitektur i samhället? Genom att bygga, bära, snickra, sitta, klättra, känna, alltså genom att hantera arkitekturen som ett verb, kan vi föra ett samtal om arkitektur. Arkitekturkollo är en medborgardialogform med arkitekturen som metod. Borlänge kommun gör det för att barn- och unga är en del av samhällsbyggnadsprocessen. Barn får insikt i att de kan arkitektur, och lever i arkitektur när vi praktiskt bygger tillsammans. Då förstår de sina rättigheter, då kan de uttrycka sina behov och höras i alla frågor som rör dem och deras gestaltade livsmiljö.

Arkitekt på Borlänge kommun.

Läs mer

Gabriel Wikström
Brandtal - Arkitekten och Agenda 2030

Agenda 2030 handlar inte i första hand om att bocka av mål på en lista utan om att förändra vår syn på världen och skapa nya arbetssätt. Att kunna arbeta tvärsektoriellt och se problem och lösningar utifrån flera perspektiv samtidigt kommer vara avgörande för hur väl vi lyckas. I det arbetet är en yrkeskår som arkitektens, med vanan och träningen att utgå från skilda perspektiv och intressen, att vara ovärderlig.

Gabriel Wikström är nationell samordnare för Agenda 2030.

Läs mer

Stad och land – Hur ser en arkitekturpolicy för landsbygden ut?

Sveriges Arkitekter har sett hur kommunala arkitekturpolicyer och andra metodiska sätt kan flytta arkitekturens position framåt och därigenom ge arkitektur- och kvalitetsfrågor ett ökat utrymme i byggprocessen. I en undersökning genomförd av Sveriges Arkitekter 2019 framkommer det att över 100 kommuner har, arbetar med eller planerar för att ta fram en arkitekturpolicy. Om alla dessa dokument tillåts bli levande så förbättras utsikterna dramatiskt för att det som byggs framöver får möjlighet att bli vackra och goda livsmiljöer.

Det finns en utbredd uppfattning att det är fritt fram att bygga som man vill på landsbygden och arkitektur diskuteras alldeles för lite i dessa sammanhang. Att ha ett dokument för kommunens viljeriktning och ett konkret stöd vid diskussion kring arkitektur och gestaltning på landsbygden är ett viktigt redskap. Arkitekturen har också en stor roll att ta i landsbygdsutveckling och när det gäller att attrahera människor att bosätta sig på landet. Det talas brett om vikten av ”stad och land” men sedan handlar de flesta samtal bara om städerna i alla fall. Hur ser en arkitekturpolicy för landsbygden ut? Hur arbetas den fram och hur kan små kommuner med mindre resurser klara detta? Sist men inte minst, hur får en arkitekturpolicy för landsbygden effekt och gör skillnad?

Panelsamtal med Helena Bjarnegård LAR/MSA, riksarkitekt, Pål Anders Stensson SAR/MSA, f.d. stadsarkitekt i Avesta-Fagersta-Norberg, Harriet Wistemar LAR/MSA, kommunarkitekt i Skellefteå, Christian Hegardt SAR/MSA, stadsarkitekt på Gotland, Elisabet Elfström LAR/MSA, tf förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Läs mer

Atelier Oslo
Jonas Norsted & Marius Mowe, Arkitekter

Atelier Oslo etablerades i Oslo 2006 och arbetar med arkitektur i olika skalor – både i stadsplanering, nybyggnad och ombyggnadsprojekt. De har synts på ett flertal listor över intressanta, nya, nordiska arkitektkontor de senaste åren, varit utvalda till utställningar och priser – på Arkitekturgalan presenterar de för första gången sina projekt, i Sverige.

Atelier Oslo kommer att berätta om att bygga om kan vara lika nyskapande som att bygga nytt. I projektet Sentralen, en transformation av Christiania sparbank i centrala Oslo, ombyggd till ett kultur- och innovationshus - en mötes- och arbetsplats, har de arbetat med frågan i ett mycket uppskattat samarbete med KIMA Arkitekter och byggherren Sparebankstiftelsen DNB.

Atelier Oslo arbetar också just nu med en ombyggnad av USAs före detta ambassad i Oslo av Eero Saarinen, som ska förvandlas till ett öppet kontorshus med café och konferensmöjligheter.

Utöver ombyggnadsprojekt har Atelier Oslo också vunnit flera tävlingar och de kommer på Arkitekturgalan även att berätta om den samarbetsprocess de ofta arbetar med på kontoret i samband med utveckling av nya projekt och som lett till uppdrag med bland annat Fotografihuset och Deichmanska biblioteket.

Läs mer

Richard Sennett
Professor i sociologi vid London School of Economics, MIT och New York University

Richard Sennett är professor i sociologi vid London School of Economics, MIT och New York University, och författare till en rad böcker. Under de senaste fem decennierna har Richard Sennett skrivit om socialt liv i städer, social teori och stadsbyggnad. Bland hans böcker återfinns bland andra Building and Dwelling, The Craftsman, Together och den senast utgivna Open City.

Richard Sennett har under hela sitt yrkesliv undervisat och arbetat för olika offentliga organisationer.1976 grundade han the New York Institute for the Humanities och har sedan 80-talet arbetat som rådgivare för FN och bland annat skrivit uppdragsbeskrivningen för FNs miljökongress Habitat III (United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, Quito, Ecuador, 2016). För fem år sedan skapade Richard Sennett ”Theatrum Mundi” en forskningstiftelse baserad i London. Han är ordförande i styrelsen för organisationen som har som mål att verka för utveckling och forskning kring urban kultur, samt fler samarbeten mellan konstnärer och stadsplanerare vid stadsutveckling.

Richard Sennett har fått många hedersutmärkelser och bland annat mottagit Hegel priset och Spinozpriset. Han är även hedersdoktor vid University of Cambridge och har erhållit Hundraårsmedaljen från Harvard University.

På Arkitekturgalan kommer Richard Sennet främst prata om sina tankar kring ”Open City” och hur ’öppna lösningar’ – istället för ’slutna’ som arkitekter enligt honom överlag brukar arbeta med – kan verka för en mer hållbar stadsutveckling. Han kommer även att berätta om ”Theatrum Mundi” och organisationens arbete med att främja samarbeten för bättre framtida städer. Hans långa erfarenhet av sociologi och stadsutveckling med arkitektur i centrum, hoppas vi kan inspirera till många nya tankar om hur vi kan bygga vår framtid, tillsammans.

Läs mer

ArkitekturSverige
Secretary - Karin Matz, Rutger Sjogrim och Helen Runting

Kavalkaden ArkitekturSverige, som visar bredden av årets projekt, har växt till en omtyckt del av Arkitekturgalan.

På årets Arkitekturgala handlar temat om att gå tillsammans mot det hållbara samhället. Kåren behöver ställa de rätta frågorna, men de goda samarbetena är också avgörande. Därför följer temat för ArkitekturSverige också galans övergripande ledord Co-Create – Re-Think – Re-Use – Re-Build. En trendspaning med utgångspunkt i de inskickade projekten kommer att göras.

SECRETARY is an office for architecture, peopled by Karin Matz, Rutger Sjögrim, and Helen Runting. Two architects and a theorist/planner.
The practice is built on a shared interest in the capacity of architecture to facilitate a dignified life at the scale of the population. Secretary aim to produce buildings, exhibitions, research studies, and megastructures that give form to the late welfare state in the 21st century.

Läs mer

Johanna Gibbons
Landskapsarkitekt J&L Gibbons LLP

Johanna Gibbons är Landskapsarkitekt och driver sedan 1986 J&L Gibbons LLP i England. Hon är tillsammans med Niel Davidson grundare av den öppna plattformen Landscape Learn, en plattform som knyter ihop forskning, teori och praktik och som möjliggör att kunskap om landskapsarkitektur sprids utanför en initierad kår. Gibbons är även Honorary Research Fellow på Birkbeck, University of London och involverad som core research partner i ett antal forskningsprojekt bland annat vid Kings College i London.

J&L Gibbons landskapsarkitekter arbetar med ett brett spektrum av projekt som sträcker sig från kulturarv till grön infrastruktur, stadsförnyelse och en hälsosam stadsutveckling och livsmiljö. Arbetssättet bygger på samarbeten med olika parter och inspiration hämtas ofta från landskapets historia och de förhållanden som över tid givit karaktär till en plats. Projekten har ofta ett stort socialt engagemang, och placerar människan i fokus vid stadsutveckling.

På Arkitekturgalan kommer Johanna Gibbons att berätta både om den egna praktiken och viktiga samarbeten inom de projekt de driver, samt om hur plattformen Landscape Learn kan agera bas för en bredare förståelse för de värden som finns i de miljöer som omger oss och hur de kan utvecklas genom arkitektur.

Läs mer

Moderator

Jessika Gedin är konferencier och leder Arkitekturgalan 2020. Jessika har en bakgrund som litteraturskribent, förläggare och översättare. Hon har suttit i juryn för Augustpriset och är programledare för SVT:s litteraturprogram Babel.

Information om Coronavirus i samband med Arkitekturgalan

Arkitekturgalan kommer att arrangeras enligt plan tisdagen den 10 mars på Konserthuset i Stockholm.

Vi följer löpande uppdateringar från WHO (World Health Organization) samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av Coronaviruset. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för att fler personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Risken för allmän smittspridning i Sverige har under tisdagen höjts från måttlig till mycket hög. Några nya nationella åtgärder är inte aktuellt i skrivande stund, men diskussioner pågår.

Personer som har befunnit sig i riskområden ska avstå från att komma till Arkitekturgalan (Kina, Hongkong, norra Italien, Iran samt Sydkorea). Samtliga deltagare på Arkitekturgalan uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förkylningssymtom samt iakttaga god handhygien.

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation är att tvätta händerna ofta och undvika att röra vid ansiktet och ögon. Vi har desinfektionsmedel på samtliga av våra toaletter, i entréer och på andra utvalda platser i lokalen.

Vi kan komma att införa ytterligare åtgärder om myndigheterna kommer med nya direktiv.Svar på vanliga frågor om coronavisuret hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vi bevakar utvecklingen och uppdaterar texten löpande vid behov …


Svar på vanliga frågor om coronavisuret hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Praktisk information

Konserthuset ligger vid Hötorget i centrala Stockholm och närmaste tunnelbanestation är alltså Hötorget. 

Information om tillgänglighet finns på Konserthusets webbplats.

Det kommer som vanligt att vara mycket folk så kom gärna i tid för garderoben och morgonkaffet.

All mat under dagen kommer att vara vegetarisk. Glöm ej bort att anmäla dina allergier i biljettköpet.

Nominerade

På Arkitekturgalan delas Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser ut. Kasper Salin-priset för bästa byggnad, Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur, Planpriset, Kritikerpriset och Guldstolen som prisar ett inredningsprojekt. Här hittar du all information om Sveriges Arkitekters och andra priser som delas ut under Arkitekturgalan, kvalifikationer, de olika juryerna, nominerade och vinnare till respektive pris.

Läs mer om Sveriges Arkitekters priser på arkitekt.se

För pressackreditering(meddela dag och/eller kväll), kontakta:

Elisabet Näslund, pressansvarig

elisabet.naslund@arkitekt.se 

Tel 08-505 577 34

För information om Arkitekturgalan, kontakta:

Lena Engelbrekt, eventkoordinator

lena.engelbrekt@arkitekt.se

Tel 08-505 577 76